Drobečková navigace

Úvodní stránka > GDPR

GDPR

Poskytnutí informací o zpracování osobních údajů

podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen GDPR)

 

STAVEBNÍ PODNIK PLZEŇ s.r.o.

IČ 40523314

odpovědná osoba GDPR: Ing. Pavel Duchoň

tel.: 733 797 496

kontakt e-mail: info@sp-plzen.cz

 

Tímto Vás informujeme, že obchodní společnost STAVEBNÍ PODNIK PLZEŇ s.r.o. využívá Vaše osobní údaje v rozsahu:

 

  • jméno a příjmení osob v orgánech obchodních partnerů, název společnosti, název fyzické osoby

  • adresa bydliště, provozovny, sídla, provozovny, kontaktní adresa

  • telefonní číslo, e-mail, fax + další poskytnuté formy elektronických kontaktů

  • číslo bankovního účtu, IBAN, označení bankovní ústavu

  • IČ, DIČ, informace o plátcovství DPH a spolehlivosti plátce

  • informace o obratu, výsledcích hospodaření, poměrech ve společnostech, u fyzických osob

  • informace u osob/zaměstnanců/osob obchodních partnerů: jméno a příjmení, funkce, pozice, adresa bydliště nebo pobytu, místo narození, rodné číslo, věk, stav rodinný, zdravotní stav, údaje z OP, údaje z cestovního pasu, údaje z jiného zahraničního osobního dokladu, informace o osobách v rámci insolvencí, exekucí, majetkové poměry, počet osob, vzdělání, profese, praxe, kariérní postup, osobnostní charakteristiky, oprávnění a certifikáty, údaje OSSZ a VZP k osobám, zpracování daňových a pracovních hlášení k osobám a týkajících se jejich rodin

  • pojistné podmínky osob/společností

 

Vaše osobní údaje jsou využity v rámci provozu společnosti a pro činnosti vyplývající z obchodních vztahů . Společnost využívá výše zmíněné údaje pro kontaktování, komunikaci, ověřování údajů v obchodních vztazích a plnění zákonných norem při vyplňování formulářů a písemností a umožnění provozních a obchodních činností vyplývajících z dohod, obchodních smluv, platných norem a nařízení.

 

Údaje jsou zpracovány pouze po dobu trvání účelu jejich zpracování, dále po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy. Po uplynutí těchto předpokladů dojde k výmazu/likvidaci.

 

Vaše údaje budou předány obchodním partnerům dodavatelům, spolupracujícím institucím za účelem zajištění činností vyplývajících ze smluv a z podstaty provozních činností společnosti. O předání proběhne v předstihu informace.

 

Vaše údaje budou poskytnuty v situacích vyplývajících ze zákona, tj. žádost PČR, Fin. úřad, OSSZ, VZP, Úřad práce, OIP, Celní zpráva ČR, Cizinecká policie ČR, soudy ČR, zájmové a profesní instituce související s činností společnosti a další.

 

V případě, že požadujete:

 

- přístup k Vašim osobním údajům

- opravu Vašich osobních údajů

- výmaz nebo omezení využití osobních údajů

- anebo chcete vznést námitku proti zpracování či přenositelnosti údajů

 

vzneste prosím neprodleně požadavek na e-mailu: info@sp-plzen.cz k rukám odpovědné osoby GDPR.

 

 

Děkujeme za spolupráci.

 

 

STAVEBNÍ PODNIK PLZEŇ s.r.o.